• Zoeken

Programma 2017

FADO 2017: PROGRAMMA  Programmaboekje.pdf

Locatie:  Zaalverhuur 7, Boothstraat 7, 3512 BT Utrecht 

OCHTEND Plenair
Zaal Kerkzaal
Dagvoorzitter Dr. Margriet van Laar (Trimbos-instituut)
09.15-09.45 Inschrijving
09.45-09.50 Opening door dagvoorzitter Dr. Margriet van Laar (Trimbos-instituut)
09.50-10.25 Keynote lezing 1
Bridging the gap: Nut en noodzaak van neurobiologisch onderzoek voor de praktijk van de verslavingszorg
door Prof.dr. Anneke Goudriaan (Arkin en AMC-UvA)
10.25-11.00 Keynote lezing 2
De nieuwe Multidisciplinaire Richtlijn Stoornissen Niet-Opioïde Drugs
door Dr. Peter Blanken (Brijder-PARC) 
11.00-11.10 Discussie
11.10-11.30  Koffie
Twee ochtend mini-symposia
Zaal  Kerkzaal
Symposium A Neurobiologisch verslavingsonderzoek: stand van zaken en implicaties voor de praktijk
Voorzitter Prof.dr. Anneke Goudriaan
11.30-11.45 1. Dr. Maartje Luijten (Radboud): Beloningsgevoeligheid in het brein bij verslaving.
11.45-11.55 Discussie
11.55-12.10 2. Renée Schluter MSc. (UvA): Neuromodulatie als add-on behandeling bij alcoholverslaving.
12.10-12.20 Discussie
12.20-12.35 3. Ilse Verveer MSc. (EUR): transcranial Direct Current Stimulation (tDCS) for the treatment of nicotine addiction.
12.35-12.45 Discussie
 
Zaal Grote zolder
Symposium B Nieuwe ontwikkelingen in behandeling en onderzoek
Voorzitter Drs. Fons Kok
11.30-11.45 4. Dr. Eric Blaauw (Hanzehogeschool): Omgeving ondersteunende verslavingszorg: tijd voor een paradigma shift?
11.45-11.55 Discussie
11.55-12.10 5. Dr. Mascha Nuijten (Brijder-PARC): Agonistische  behandeling van cocaïneafhankelijkheid.
12.10-12.20 Discussie
12.20-12.35 6. Dr. Matthijs Blankers (Trimbos-instituut): E-mental health in de verslavingszorg: effectiviteit, aanbod en ambities.
12.35-12.45 Discussie
 12.45-13.30  LUNCH
 13.30-13.40 Intermezzo in de Kerkzaal
Dr. Walther Tibosch (Novadic-Kentron) over
Verslavingskunde Nederland i.o.
MIDDAG  
Vier parrallelsessies met zes (of vijf) voordrachten per sessie
Presentatie 15 minuten per voordracht 
Discussie 5 minuten per voordracht 
   
 Sessie 1 Ouders en/of genen in the lead?
Voorzitter  Prof.dr. Anneke Goudriaan (UvA)
Zaal   Kerkzaal
13.45-14.05 7. Koen Smit, MSc. (Trimbos-instituut): Blootstelling aan ouderlijk drinkgedrag medieert de associatie tussen ouderlijk alcoholgebruik en het alcoholgebruik van jongeren
14.05-14.25 8. Dr. Ina Koning (UU): Compulsive Social Media Use; the Role of Internet-Specific Parenting
14.25-14.45 9. Andries Marees, MSc. (UvA): Identificatie en functionele interpretatie van genetische loci voor middelengebruik en verslaving
14.45-15.15 Thee
15.15-15.35 10. Dr. Ina Koning (UU): Do parental alcohol-specific rules also influence adolescents' tobacco and cannabis use?
15.35-15.55 11. Tessa Scheffers-van Schayck, MSc (Trimbos-instituut):  Rookvrije Ouders: Implementatie van een effectief stoppen-met-roken programma voor ouders
15.55-16.15 12. Joëlle Pasman, MSc (Radboud): Genome-wide association study of lifetime cannabis use
   
Sessie 2 Jongeren en risicogedrag
Voorzitter Dr. Maartje Luijten (Radboud)
Zaal   Grote zolder
13.45-14.05 13. Dr. Arne van den Bos (Hanzehogeschool): Partydrugsgebruik in het studentenleven: een kijkje in de context van het gebruik en de relatie met studiemotivatie en - prestatie 
14.05-14.25 14. Nienke de Wit, MSc (IVO): Jongeren en "comazuipen": hun eigen perspectief
14.25-14.45 15. Drs. Annelies Kruize (Intraval): Doeltreffendheid van op jongeren gericht alcoholbeleid
14.45-15.15 Thee
15.15-15.35 16. Drs. Martha de Jonge (Trimbos-instituut): Persona's in middelengebruik
15.35-15.55 17. Dr. Evelien van der Schee (Brijder): Problemen met gamen: Een nieuw fenomeen in de jeugdverslavingszorg
15.55-16.15 18. Dr. Regina van den Eijnden (UU): The Impact of Compulsive Social Media Use on Adolescents’ School Grades, Life-Satisfaction, Self-Esteem and Social Competence  
   
Sessie 3  Speciale groepen + Drugs in ontwikkeling
Voorzitter  Dr. Elske Wits (IVO)
Zaal  Spiegelzaal
13.45-14.05 19. Irene van der Linden (Tactus): Problematisch alcoholgebruik bij mensen met een licht verstandelijke beperking
14.05-14.25 20. Dr. Gera Nagelhout (IVO): Randvoorwaarden voor een leefstijlinterventie voor mensen met een lage sociaaleconomische status: een Delphi-studie
14.25-14.45 21. Roel Achterbergh, MD (GGD Amsterdam): Hoge prevalentie van psychosociale problemen bij mannen die seks hebben met mannen met veel seksueel risico gedrag
14.45-15.15 Thee
15.15-15.35 22. Dr. Ton Nabben (UvA): NPS gebruikers in Nederland in Europees perspectief
15.35-15.55

23. Laura Nijkamp, MSc (Trimbos-instituut)VERVALLEN.  
Dr. Carmen Voogt (Radboud): Alcoholcognities in Kinderen (2-10 jaar) en de Invloed van Ouderlijk Alcoholgebruik Hierop: Een Systematische Review

15.55-16.15 24. Ralph Mennes, MSc (Intraval): Coffeeshops en beleid: ontwikkelingen 2016
   
Sessie 4  Nieuwe wegen in de zorg
Voorzitter  Dr. Guus Cruts (Trimbos-instituut)
Zaal   Kleine zolder  
13.45-14.05 25. Drs. Michiel Boog (Antes): Schematherapie bij Alcoholafhankelijkheid en Borderline-persoonlijkheidsstoornis: een case series studie  
14.05-14.25 26. Drs. Carlien Dusseldorp (Hanzehogeschool): Connection: het versterken van de netwerken rondom een gebruiker om de gebruiker te motiveren tot minder gebruik en/of het zoeken van hulp
14.25-14.45 27. Thomas Martinelli, MSc (IVO) & Lore Bellaert, MSc: Recovery pathways and societal responses in the UK, Netherlands and Belgium (REC-PATH)
14.45-15.15 Thee
15.15-15.35 28. Drs. Patty van Benthem (Brijder): PACT-studie: Behandelmotivatie en alliantie als voorspeller voor klachtenverloop in de jeugdpsychiatrie en –verslavingszorg
15.35-15.55 29. Dr. Anke Snoek (UM): Het verbeteren van zorg voor ouders met een verslaving 
16.20-17.20 MEET & GREET

   
   

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.